नरेंद्र मोदी / मनमोहन सिंग यांपैकी उत्तम पंतप्रधान कोण ? Who is the BEST Prime Minister Narendra Modi / Manmohan Singh?

मनमोहनसिंग व नरेंद्र मोदी या दोघांची पण एक वेगळी जागतिक ओळख आहे

आजच्या पोल मधेय बघूया या दोघान पैकी उत्तम पंतप्रधान जनतेला कोण वाटतात.

वोट करा आपले मत कळवा शेयर करा .

Both Manmohan Singh and Narendra Modi have a different world identity

Look at today’s poles and see who is best Prime Minister.

Vote Share your opinion.

नरेंद्र मोदी / मनमोहन सिंग यांपैकी उत्तम पंतप्रधान कोण ? Who is the BEST Prime Minister Narendra Modi / Manmohan Singh?

  • MANMOHAN SINGH / मनमोहन सिंग (50%, 10 Votes)
  • NARENDRA MODI / नरेंद्र मोदी (40%, 8 Votes)
  • NO ONE / कुणीच नाही (10%, 2 Votes)

Total Voters: 20

Loading ... Loading ...

Be the first to comment

Leave a Reply