(B+) Blood Donor

 

Donor Name Blood Group Contact Number Place
Aditya Mangrule

Abhinav pimalkar

B+ve

B+ve

9561850383

9822782969

chandur bazar 

Amravati

Sidharta Khobragade B+ve 7385608498 Amravati
Devanand Kadam B+ve 9763767549 satefal
Vaibhav Dudhat B+ve 9689829841 satefal
Vinod Shende B+ve 9527550302 satefal
Chandrashekhar Shende B+ve 9763316896 satefal
Rajendra Borakar B+ve 7875073674 satefal
Atul Chopade B+ve 9422958977 Amravati
Sachin Ardak B+ve 9860705750 Amravati
Rajesh Jajoo B+ve 9423425791 Chandur,Rly
Narendra Hirade B+ve 9730953115 Amravati
Vishal Bhattd B+ve 9422737063 Amravati
Rajabhau Dhanaraj B+ve 9637606911 Amravati
Gorav Panth B+ve 8087740562 Amravati
Piyush Singhai B+ve 9404107071 Amravati
Vaibhav Wankhade B+ve 9920563268 Amravati
Hemant Raut B+ve 7709203455 Amravati
Afsar Khan B+ve 9890048194 Amravati
Ritesh Thakar B+ve 9175035176 Amravati
Sachin Yadava B+ve 9923811875 Amravati
Shubham Malane B+ve 9404105568 Amravati
Pravin Malani B+ve 0721-267008 Amravati
Sandip Chulbulkar B+ve 8975125047 varha
Rajesh Mundhada B+ve 9422949634 Amravati
Nitin Pachade B+ve 8956846616 Amravati
Amol Pinge B+ve 9465828260 Morshi
Shyamsundar Asawa B+ve 9422150673 Amravati
Nilesh Kothare B+ve 9922955525 Karanja La.
Ashish Mehare B+ve 9730761447 Teosa
Nirmal Rathi B+ve 9422855588 Amravati
Vishal Tayade B+ve 9595855755 Amravati
Gajanan Bante B+ve 9665209160 Amravati
Rushikesh Nahelekar B+ve 9890444189 Amravati
Kishor Adud B+ve 9422949845 Amravati
Rajesh Chandak B+ve 9881140998 Amravati
Pankajkumar Patel B+ve 9371023029 Amravati
Kalpesh Gandhi B+ve 9422155894 Amravati
Raju Chokhat B+ve 9372205649 Amravati
Gaurav Pampaliya B+ve 8275229332 Amravati
Navin Laddha B+ve 9890402895 Amravati
Chandrashekhar Bhagat B+ve 9420920927 Amravati
Amruth Mutha B+ve 9422157974 Amravati
Akshay Mutha B+ve 9323887111 Amravati
Rohit Agrawal B+ve 9422839549 Amravati
Mohak Bansariya B+ve 9588752856 Amravati
Nikhil Jain B+ve 9422683401 Amravati
Dhiraj Biyani B+ve 9823197905 Amravati
Sagar Sakllecha B+ve 9158738072 Amravati
Ashish Oswal B+ve 9021379082 Amravati
Lalit Gandhi B+ve 9403866608 Amravati
Ashok Mundavaik B+ve 9822932332 Amravati

 

420 total views, 1 views today

Be the first to comment

Leave a Reply